1. Definiții

Termenii și condițiile generale prevăzute în continuare se vor aplica tuturor vânzărilor de bunuri (așa cum sunt definite în prezentul document) de către MENSAVE SRL și partenerii săi, prin intermediul site-ului https://mensave.ro/ către Cumpărător, în lipsa unui alt contract încheiat și pot fi modificate oricând de către MENSAVE SRL fără notificare prealabilă.

Astfel, următorii termeni vor însemna:

 • Cumpărător – persoană fizică / persoană juridică sau altă entitate juridică ce emite o Comandă.
 • Vânzător – MENSAVE, cu denumirea comercială MENSAVE SRL, având sediul social în Sag, str. XXXVI, nr. 2, jud. Timis, CUI 43744969 nr. de înregistrare la Registrul Comerțului J35/652/16.02.2021, cu cont deschis la OTP Bank: RO96OTPV190001337717RO02, firmă neplătitoare de TVA.
 • Bunuri – orice produs, inclusiv documentele și serviciile menționate în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător Cumpărătorului.
 • Comandă – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător, prin care Vânzătorul este de acord să livreze Bunurile și Cumpărătorul este de acord să primească aceste Bunuri și să facă plată acestora.
 • Contract – o Comandă confirmată de către Vânzător.
 • Drepturi de Proprietate Intelectuală – toate drepturile imateriale cum ar fi know-how, dreptul de autor și drepturi în natură de autor, drepturile de bază de date, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, mărci înregistrate și înregistrări ale numelor de domenii pentru oricare din cele de mai sus.
 • Site – domeniul https://mensave.ro/ și subdomeniile acestuia.
   

2. Documente Contractuale

Prin lansarea unei Comenzi electronice pe site-ul https://mensave.ro/, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (e-mail, telefon) prin care Vânzatorul își derulează operațiunile. Comanda va fi compusă din următoarele documente:

Comanda (împreună cu mențiunile clare asupra datelor de livrare și facturare) și condițiile sale specifice.

Termeni și condiții

Dacă Vânzătorul confirmă Comanda, acest lucru implică o acceptare completă a termenilor Comenzii. Acceptarea Comenzii de către Vânzător se consideră finalizată atunci când există o confirmare electronică (e-mail) din partea Vânzătorului către Cumpărător, fără a necesita o confirmare de primire din partea acestuia. Vânzătorul nu consideră în niciun moment o comandă neconfirmată că având valoarea unui Contract.

Confirmarea Comenzii se face electronic (e-mail). Prețurile produselor din comandă sunt valabile 3 zile lucrătoare de la data înregistrării comenzii. Termenii și condițiile generale de vânzare vor sta la baza Contractului astfel încheiat.

3. Obligațiile Vânzătorului

Vânzătorul își va utiliza cunoștințele sale profesionale și tehnice pentru a atinge rezultatul stipulat în Comandă și vă livra Bunurile care îndeplinesc cerințele și specificațiile Cumpărătorului exprimate în Comandă;

Informațiile prezentate pe site-urile Vânzătorului au caracter informativ și pot fi modificate de către Vânzător, fără o anunțare prealabilă. Descrierile produselor pot fi incomplete, însă vânzătorul face eforturi de a prezenta informațiile cele mai relevante, pentru ca produsul să fie utilizat în parametrii pentru care a fost achiziționat;

4. Dreptul de proprietate intelectuală și industrială

Utilizatorul/Cumpărătorul înțelege dreptul de proprietate intelectuală și nu va dezvălui unei terțe părți sau va face publice nici una dintre informările primite de la Vânzător.

Toate desenele, elementele de grafică și design care apar pe site, numele site-ului precum și însemnele grafice sunt mărci înregistrate în proprietatea MENSAVE SRL și nu pot fi preluate, copiate sau folosite, fără acordul scris al proprietarului.

Toate elementele de conținut cum sunt descrierile, desenele, elementele de grafică și design care apar pe site, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe site, sunt proprietatea exclusivă a MENSAVE SRL, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect prin licențe de utilizare și/sau publicare.

Utilizatorului/Cumpărătorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui element conținut de mai sus în orice alt context decât cel original intenționat de MENSAVE SRL, includerea oricărui element de conținut în afara Site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al MENSAVE SRL asupra elementelor de conținut precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea elementelor de conținut, decât cu acordul scris expres al MENSAVE SRL.

5. Drepturile asupra conținutului site-ului

Întreg conținutul site-ului și elementele de grafică, inclusiv dar fără a se limita la acestea, respectiv tot conținutul în format text, precum și sursele tehnice ale tuturor serviciilor și facilităților prezente și viitoare – cu excepția cazului când este menționat expres un alt proprietar – sursele paginilor dar și orice alt material, transmis sub orice forma de și către Utilizatori (prin vizualizare directă pe site, prin newslettere etc.) aparțin MENSAVE SRL.

Conținutul site-ului, indiferent de zona în care se află în site și indiferent de tip, poate fi utilizat exclusiv în scopuri personale. Orice utilizare de conținut de către terțe persoane în alte scopuri decât cel personal, se poate face numai cu acordul scris, expres și prealabil al MENSAVE SRL. Prin urmare, este interzisă copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vânzarea, distribuția parțială, integrală sau modificată a conținutului acestui site sau a oricărei părți a acestuia efectuate în alte scopuri decât cel personal, cu următoarele excepții:

(i) este permisă reproducerea (pe site-uri noncomerciale, forumuri, articole din presa etc.) a unor mici fragmente din articolele publicate (max. 400 de caractere), fiind obligatorie specificarea sursei informațiilor preluate, cu link, sub următoarea formă: (Sursa: nume site – link către conținutul site-ului).

(ii) sunt permise link-urile către site-ul https://mensave.ro/, iar specificarea sursei informațiilor se va face după fiecare link sau în finalul articolului, după cum urmează: „Informații furnizate prin amabilitatea MENSAVE – link către conținutul site-ului)

Utilizatorii se obligă să respecte toate drepturile de autor și toate drepturile conexe acestuia și orice alte drepturi de proprietate intelectuală pe care Administratorul site-ului și partenerii săi le dețin asupra/în legătură cu site-ul https://mensave.ro/.

MENSAVE SRL își rezervă dreptul de a acționa în instanța orice persoană și/sau entitate care încalcă în orice mod prevederile de mai sus. Cererile de utilizare a conținutului site-ului în orice scop altul decât cel personal pot fi făcute prin e-mail la adresa mail: office@mensave.ro.

Orice persoană care transmite sau publică în orice mod informații ori materiale către site își asumă obligația de a nu prejudicia în niciun mod drepturile de autor pe care o terță persoana le-ar putea invoca în legătură cu materialele și informațiile transmise în orice mod către site, iar persoanele care expediază în orice mod informații ori materiale înțeleg și acceptă că încălcarea în orice mod a acestei obligații nu poate angaja în niciun mod răspunderea MENSAVE SRL, ci numai răspunderea persoanelor respective.

MENSAVE SRL poate derula în orice moment campanii publicitare și/sau promoții în orice secțiune din site, fără că această operațiune să necesite acordul Utilizatorilor site-ului. Spațiile și dimensiunea campaniilor publicitare și promoțiilor nu necesită acordul Utilizatorilor site-ului și pot fi schimbate oricând fără a necesita anunțarea prealabilă.

MENSAVE SRL nu își asumă responsabilitatea pentru prejudiciile sau pierderile rezultate din campaniile publicitare sau promoțiile organizate în site, altele decât cele organizate strict pe site.

6. Limitarea răspunderii MENSAVE SRL

MENSAVE SRL nu își asumă obligația și nu garantează implicit sau expres, pentru conținutul site-ului, respectiv pentru conținutul oferit de partenerii săi sau de Utilizatorii site-ului. Cu toate acestea, MENSAVE SRL va depune toate eforturile rezonabile pentru a asigura acuratețea și maniera profesionistă în care vor fi furnizate informațiile pe site, pentru a dobândi și menține încrederea Utilizatorilor în site. În acest sens, MENSAVE SRL va încerca să corecteze în cel mai scurt timp posibil erorile și omisiunile semnalate.

Administratorul site-ului nu oferă niciun fel de garanții pentru conținutul site-ului și în nicio situație nu poate fi ținut răspunzător pentru nicio pierdere sau prejudiciu ce ar putea rezulta din utilizarea oricărei părți/secvențe/pagini de pe site sau din imposibilitatea utilizării acesteia, indiferent de cauza acesteia ori din interpretarea eronată a oricăror prevederi ale conținutului site-ului.

Informațiile furnizate prin intermediul site-ului sunt oferite cu buna credință, din surse apreciate ca fiind de încredere. În cazul în care o parte din articolele publicate sau orice altă informație intră sub incidența legii dreptului de autor, rugăm Utilizatorii să ne contacteze la adresa de e-mail office@mensave.ro, pentru a putea lua măsurile ce se impun. Totodată, Utilizatorii trebuie să aibă în vedere faptul că informația prezentată poate include eventuale informații inexacte sau incomplete (de ex.: date de ordin tehnic sau erori de redactare). Administratorul site-ului va face toate diligențele necesare pentru a corecta în cel mai scurt timp posibil aceste aspecte.

Utilizatorii înțeleg și acceptă faptul că MENSAVE SRL nu garantează:

 • că informațiile conținute pe site sau în suportul de curs sunt pe deplin complete;
 • că informațiile introduse de Utilizatorii website-ului sunt reale, corecte și nu își asumă răspunderea pentru modul în care vizitatorii le folosesc;
 • că informațiile sau serviciile de pe site sau în suportul de curs vor satisface toate cerințele Utilizatorilor, iar pentru folosirea neadecvată a acestora Utilizatorii își asumă întreaga responsabilitate;
 • pentru rezultatele obținute de Utilizatori ca urmare a folosirii informațiilor sau serviciilor disponibile prin intermediul site-ului și suportului de curs, utilizarea informațiilor obținute și a serviciilor făcându-se de către Utilizatori pe propria răspundere;
 • că serviciile disponibile prin intermediul site-ului vor funcționa constant, neîntrerupt, fără erori – față de acest aspect, MENSAVE SRL nu își asumă responsabilitatea pentru eventualele pagube pe care Utilizatorii le-ar putea avea din cauza nefuncționării temporare sau defectuoase a site-ului sau pentru folosirea informațiilor obținute prin utilizarea link-urilor de pe site către alte site-uri (utilizarea lor este la latitudinea Utilizatorilor).

De asemenea, Utilizatorii înțeleg și acceptă faptul că MENSAVE SRL nu este responsabilă pentru eventuale inadvertențe, erori sau omisiuni în cadrul informațiilor furnizate pe site de către Utilizatori. Totodată, Utilizatorii înțeleg și acceptă că MENSAVE SRL este absolvită de orice răspundere pentru mesajele publicitare postate pe site sau prin intermediul serviciilor oferite prin site, precum și pentru bunurile sau serviciile furnizate de către autorii acestor mesaje publicitare. În mod expres, Utilizatorii site-ului sunt de acord să exonereze de răspundere MENSAVE SRL pentru orice acțiune judiciara sau extrajudiciara, care provine ca urmare a utilizării incorecte sau frauduloase a site-ului.

Pentru cazuri de forță majoră, MENSAVE SRL și/sau operatorii, directorii, angajații, sucursalele, filialele și reprezentanții săi, este exonerată total de orice răspundere. Cazurile de forță majoră includ, dar nu se limitează la, erori de funcționare ale echipamentului tehnic al MENSAVE SRL, lipsa funcționării conexiunii la internet, lipsa funcționarii conexiunilor de telefon, virușii informatici, accesul neautorizat în sistemele Site-ului, erorile de operare, etc.

Utilizatorii sunt de acord să protejeze și să asigure MENSAVE SRL și/sau pe operatorii, directorii, angajații, sucursalele, filialele și reprezentanții săi de și împotriva oricăror cereri, pretenții, acțiuni, impuneri, pierderi, daune, costuri (incluzând, fără nici un fel de limitare, onorariile avocaților), cheltuieli, judecăți, decizii, amenzi, regularizări sau alte obligații rezultate sau relaționate cu orice alta acțiune a Utilizatorilor în legătură cu utilizarea site-ului sau a serviciilor oferite prin intermediul acestuia.

MENSAVE SRL nu oferă nicio garanție, nici în mod expres și nici implicit, în ceea ce privește inclusiv, dar fără limitare la funcționarea site-ului https://mensave.ro/, informația, conținutul, materialele sau produsele de pe site, precum și potrivirea lor pentru un anumit scop. Utilizatorii sunt de acord în mod expres că folosirea acestui site și aplicarea informațiilor se face pe propriul lor risc.

Recomandările, procedurile și sugestiile de pe acest site și din cursurile noastre sunt menite a suplimenta, nicidecum a înlocui sfatul medical și asistența medicală oferită prin serviciile medicale sau de către personalul medical avizat (medic de familie, servicii de urgență). Vă recomandăm consultarea medicului de familie înainte de a adopta sugestiile medicale prezentate de către noi, totodată pentru orice afecțiune care necesită diagnostic și tratament medical.

7. Abonarea Utilizatorilor la newslettere și alerte

Utilizatorii site-ului au posibilitatea de a primi newslettere și alerte prin poșta electronică, existând posibilitatea ca Utilizatorii să poată opta oricând pentru varianta de a nu mai primi astfel de notificări, cu un singur click pe link-ul de dezabonare din newsletter/alertă primită pe mail-ul introdus explicit la abonare. Față de faptul că accesul la produsele oferite prin intermediul site-ului se realizează prin intermediul unui cont activ, așadar pe baza unui nume de utilizator și a unei parole, recomandăm Utilizatorilor că aceste elemente să nu fie dezvăluite unor terțe persoane, chiar dacă acestea afirmă că vă contactează din partea site-ului. De asemenea, în vederea asigurării unui nivel sporit de securitate, la sfârșitul vizitei pe site recomandăm închiderea ferestrei browser-ului în care s-a lucrat sau click pe „Sign out”/”Log off” în pagina vizitată.
 

8. Facturare, plăți, refinanțare și participare

Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în Comandă. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru Bunurile livrate, obligația Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.

Prin trimiterea Comenzii, Cumpărătorul își exprimă acordul să primească facturile în format electronic prin intermediul poștei electronice și contactarea telefonică pentru stabilirea detaliilor de livrare sau organizare prin mijloacele menționate în Comandă.

MENSAVE SRL face tot posibilul pentru a oferi informații clare cu privire la desfășurarea cursurilor și își rezervă dreptul de a nu valida înscrierea sau rezervarea locului, de a modifica data de desfășurare, locația și instructorul, fără o notificare prealabilă. În cazul modificării datei de organizare, Cumpărătorul are dreptul de a cere refinanțarea în totalitate.

În cazul opțiunii de plata ” Online prin card bancar ” veți fi redirecționat către pagina securizată a procesatorului de plăți unde veți completa un formular cu informațiile despre cardul dumneavoastră.

Plățile cu carduri de credit/debit emise sub sigla Visa și MasterCard (Visa/Visa Electron și MasterCard/Maestro) se efectuează prin intermediul sistemului „3-D Secure” dezvoltat de organizațiile de carduri Visa/MasterCard și care asigura tranzactiilor on-line același nivel de securitate ca al celor realizate la bancomat sau în mediul fizic, la comerciant.

„3-D Secure” asigură în primul rând ca nici o informație legata de cardul dumneavoastra nu este transferata sau stocată, la nici un moment de timp, pe serverele magazinului virtual. Pentru plățile prin card bancar nu este perceput niciun comision de la deținătorul de card.

Plata taxei de participare la curs, reprezintă confirmarea participării la curs și luarea la cunoștință termenilor și condițiilor.

Dacă Cumpărătorul achită taxa de participare (integral sau parțial) și ulterior dorește anularea participării, acesta poate solicita și primi returnarea sumelor achitate în următoarele ponderi și condiții:

-rambursare integrală, dacă renunțarea este comunicată în scris către MENSAVE SRL cu cel puțin 30 de zile înainte de data începerii cursului

-rambursarea a 50% din suma achitată sau participarea la urmatorul curs de prim ajutor programat in limita locurilor disponibile, dacă renunțarea este comunicată în scris către MENSAVE SRL cu cel puțin 7 zile înainte de data începerii cursului

În cazul în care utilizatorul achită (integral sau parțial) taxa de participare și nu anunță în scris, cu cel puțin 7 zile înainte de data începerii cursului intenția sa de a nu mai participă, MENSAVE SRL are dreptul de a nu restitui sumele încasate și de a nu permite reprogramarea cursului pentru o altă dată.

Utilizatorul va avea întotdeauna dreptul de a delega o altă persoană pentru a participa la curs, fără să achite vreo taxă suplimentară cu condiția de a anunța în scris MENSAVE SRL cu cel puțin 24 de ore înainte de data de începere a cursului.

MENSAVE SRL va depune toate eforturile pentru a soluționa în mod cât mai convenabil pentru Cumpărător aceste situații, principalul nostru interes fiind buna colaborare. În imposibilitatea Cumpărătorului de a participa la data cursului vom depune toate eforturile pentru a reprograma participarea pentru o altă dată disponibilă. Pentru soluționarea oricărei probleme ne puteți contacta la adresa de mail office@mensave.ro​.

9. Informații personale și confidențialitate

MENSAVE SRL respectă dreptul la intimitatea informațiilor personale și va folosi informațiile colectate de site-ul www.mensave.ro doar în scopurile declarate. Politica de confidențialitate reprezintă modalitatea în care utilizăm datele personale primite de la dumneavoastră atunci când vizitați site-ul MENSAVE SRL.

Ca urmare a utilizării de către dumneavoastră a siteului, MENSAVE SRL poate obține diverse informații personale despre dumneavoastră (nume, prenume, telefon fix și/sau mobil etc.) atunci când solicitați informații despre unul dintre cursurile organizate de noi, atunci când ne trimiteți un mesaj sau când vă exprimați opinia față de serviciile oferite de compania noastră.

Informația privind datele dvs. personale va fi prelucrata de către MENSAVE SRL în conformitate cu prevederile legale pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, putând fi folosită în scopuri asociate comercializării serviciilor și produselor companiei, cum ar fi:

– oferirea de produse și/sau servicii către dumneavoastră;

– soluționarea întrebărilor, solicitărilor, propunerilor și sugestiilor dumneavoastră;

– procesarea comenzilor sau cererilor dumneavoastră;

– emiterea documentelor de facturare;

– realizarea marketingului produselor și serviciilor MENSAVE SRL, realizarea studiilor de piață și de produs;

– contactarea dumneavoastră prin telefon, email, mesaje text etc, în legătură cu oferte de produse și servicii ale MENSAVE SRL;

– alocarea sau oferirea unor eventuale discounturi sau beneficii.

Prin utilizarea site-ului web www.mensave.ro (denumit în continuare „Site-ul”), furnizat de MENSAVE SRL, cu sediul în str. XXXVI, nr. 2, loc. Sag, jud. Timis, Romania, înregistrată în Registrul Comerțului cu numărul J35/652/2021 (denumită în continuare „Compania”), și/sau prin efectuarea unei plăți pe acest Site, sunteți de acord cu următoarele:
 
1. Prelucrarea Datelor Personale: În timpul procesului de plată pe Site, puteți furniza date personale, inclusiv, dar fără a se limita la, nume, adresă, adresă de e-mail, număr de telefon, informații de plată etc. Prin acceptarea acestor Termeni și Condiții, sunteți de acord ca Compania să prelucreze aceste date în conformitate cu Politica sa de Confidențialitate și conform Regulamentului General privind Protecția Datelor (GDPR).
 
2. Utilizarea Fotografiilor de Grup în Scopuri de Promovare: Consimțiți ca MENSAVE SRL să utilizeze fotografiile de grup în care pot apărea, în scopuri de promovare pe paginile sale de social media și în alte materiale promoționale. Aceste fotografii pot fi publicate pentru a promova evenimente, produse sau servicii ale Companiei. Prin utilizarea Site-ului și/sau efectuarea unei plăți pe acesta, acordați acest consimțământ.
 
3. Drepturi și Responsabilități: Vă puteți exercita drepturile în conformitate cu GDPR, inclusiv dreptul de a accesa, rectifica, șterge sau restricționa prelucrarea datelor dvs. personale. Pentru a face acest lucru sau pentru orice alte solicitări sau întrebări referitoare la protecția datelor, vă rugăm să contactați Compania folosind informațiile de contact furnizate pe Site.
 
4. Limitarea Răspunderii: Compania nu își asumă nicio răspundere pentru pierderile sau prejudiciile rezultate din utilizarea sau imposibilitatea de a utiliza Site-ul, inclusiv, dar fără a se limita la, erori, întreruperi, defecte, întârzieri în funcționare sau transmitere, virusuri de calculator sau alte defecte.
 
5. Modificări ale Termenilor și Condițiilor: Compania își rezervă dreptul de a modifica în orice moment acești Termeni și Condiții. Orice modificare va fi publicată pe Site și va intra în vigoare imediat după publicare. Utilizarea continuă a Site-ului după publicarea modificărilor constituie acceptarea dvs. a acestor modificări.
 
6. Legislație Aplicabilă și Jurisdicție: Acești Termeni și Condiții sunt guvernați de legislația română și orice dispute vor fi supuse jurisdicției exclusive a instanțelor competente din România.
 
Prin utilizarea Site-ului și/sau prin efectuarea unei plăți pe acesta, confirmați că ați citit, înțeles și sunteți de acord cu acești Termeni și Condiții și cu prevederile privind prelucrarea datelor personale și utilizarea fotografiilor de grup în scopuri de promovare.
 
Dacă nu sunteți de acord cu acești Termeni și Condiții sau cu prevederile privind prelucrarea datelor personale, vă rugăm să nu utilizați Site-ul sau să efectuați plăți pe acesta.
 
Vă rugăm să rețineți că acest acord și acești Termeni și Condiții pot necesita ajustări pentru a se conforma cu cerințele specifice ale legislației GDPR și naționale aplicabile. 

10. Forță majoră

Nici una din părți nu vă fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.

11. Legea aplicabilă

Prezentul contract este supus legii Române. Eventualele litigii apărute între MENSAVE SRL și utilizatori/clienți/cumpărători se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești Române competente. Pentru orice problemă nerezolvată pe cale amiabilă puteți sesiza Autoritatea Națională de Protecție a Consumatorului.

12. Modificarea termenilor și condițiilor

MENSAVE SRL are dreptul de a modifica oricând și în orice mod oricare dintre prevederile cuprinse în Termeni și condiții sau Termenii și Condițiile în întregime, fără nicio notificare prealabilă și fără a fi obligată să îndeplinească vreo altă formalitate față de Utilizatori. Orice modificare este acceptată deplin și necondiționat de către Utilizatorii site-ului prin simpla utilizare sau accesare a site-ului sau a oricărei facilitați oferite de site, intervenite oricând după operarea modificării, iar neacceptarea oricărei modificări atrage obligația respectivului Utilizator de a înceta de îndată accesarea site-ului și/sau utilizarea în orice mod a serviciilor oferite prin intermediul acestuia.